sociaal
opleidings
instituut

Log hier in op de leeromgeving

Projecten

Wij werken aan projecten die zijn gericht op samenwerking in het sociaal domein. We brengen nieuwe samenwerkingen tussen organisaties tot stand en versterken samenwerkingsverbanden waar dat nodig is. Onze visie is dat samenwerking bottom up wordt vormgegeven waarbij de kennis en ervaring van uitvoerders als beginpunt wordt genomen.

Wij zijn facilitators!

Wij begeleiden samenwerkende organisaties vanuit een onafhankelijke, kritische rol. We werken stapsgewijs en sturen op realistische en meetbare samenwerkingsdoelen. Op die manier bouwen we aan duurzaam commitment. Het sociaal domein is voortdurend in ontwikkeling en samenwerking tussen maatschappelijke organisaties wordt steeds belangrijker, voor de effectiviteit van hun hulpverlening en voor hun eigen voortbestaan!

Eerdere projecten

Wil je met ons aan de slag?

Mocht je meer informatie willen, of je willen inschrijven voor een van deze opleidingen, neem dan contact met ons op.

Anne Goené

Niesaar Soeleman

Winkelmand 0

Laatst bekeken 0