sociaal
opleidings
instituut

Log hier in op de leeromgeving

Coaching

Wil je op een doelgerichte manier werken aan jouw competenties? Bijvoorbeeld omdat je wilt groeien in je werk, of omdat je telkens ergens tegenaan loopt? Bij het Sociaal Opleidingsinstituut bieden we individuele coachingstrajecten aan, alsook team-coaching.

Persoonlijke ontwikkeling

Maatschappelijk werk is mensenwerk. Het vergt drive, durf en doorzettingsvermogen. Het geeft veel voldoening om cliënten te helpen, maar het kan ook een wissel trekken op je persoonlijke leven. Het is namelijk een grote verantwoordelijkheid om het welzijn van anderen mensen te verbeteren. Alleen met een gezonde balans tussen werk en privéleven, kun je een bestaan als sociaal professional opbouwen. Daarom richten we ons bij het Sociaal Opleidingsinstituut op het versterken van persoonlijke veerkracht en vitaliteit.

Teamontwikkeling
en samenwerking

Voor een effectieve aanpak van complexe hulpverleningsvraagstukken zijn vaak meerdere disciplines nodig  – en dus ook teamwork. Goede en prettige samenwerking vergroot de impact van interventies en ook het bereik van hulpverleners in het sociaal domein. Daarnaast verlichten samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden binnen teams de individuele werklast van de professionals, voorkomen burn-out en bevorderen duurzaam professioneel welzijn.

Professionele ontwikkeling

Jou als maatschappelijk werker ondersteunen in je professionaliteit en jouw professionele ontwikkeling is wat we doen. Als je een specifieke leervraag hebt die niet in een training aan bod komt of als je liever individueel aan je professionele ontwikkeling werkt, dan kunnen we jou dat bieden in de vorm van coaching. Je kunt bij ons terecht voor incidentele ondersteuning (bijvoorbeeld als je in je werk tegen een probleem aanloopt) of als je juist wilt groeien in je werk.

Intervisiebijeenkomsten

Naast coachingstrajecten organiseren wij ook gestructureerde intervisiebijeenkomsten waarin professionals met elkaar reflecteren op hun eigen handelen en elkaar feedback geven om van elkaar te leren en hun eigen professionele ontwikkeling te bevorderen. Door middel van deze intervisiebijeenkomsten worden professionals gestimuleerd om kritisch naar hun hulpverlenings-methodieken te kijken en elkaar te ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Wil je met ons aan de slag?

Mocht je meer informatie willen, of je willen inschrijven voor een van deze opleidingen, neem dan contact met ons op.

Anne Goené

Niesaar Soeleman

Meer informatie ontvangen over coachingtrajecten?

Winkelmand 0

Laatst bekeken 0