sociaal
opleidings
instituut

Log hier in op de leeromgeving

Beleidsbemiddeling

Een groep burgers protesteert tegen de komst van een windmolenpark; een conflict tussen maatschappelijke organisaties over een ingrijpende wijziging in subsidiebeleid; een bedrijvensector dreigt met een juridische procedure over een nieuw vergunningenstelsel… Allemaal voorbeelden van taaie conflicten, die we ook wel ‘wicked problems’ noemen. Hoe los je zoiets op?

Het probleem in kaart brengen

Concreet gaat het bij beleidsbemiddeling vaak om het vlot trekken van complexe situaties waar de overheid wel betrokken is, maar niet (meer) de regie heeft. Complex betekent hier dat er verschillende factoren van invloed zijn. Er is bijvoorbeeld een grote groep stakeholders bij betrokken, met elk een eigen achterban. Er kan onenigheid zijn over wat het probleem precies is of over wie er verantwoordelijk zijn. Ook kan er sprake zijn van een ‘rapportenstrijd’ waarbij er discussie is over wat (technisch) mogelijk is en wat niet. 

Een nieuwe consensus

Vergeet ook de media en de politiek niet, die kijken bij wicked problems altijd mee! Beleidsbemiddeling heeft vooral zin wanneer de botsende partijen (ondanks de complexe situatie die ontstaan is) van elkaar afhankelijk zijn om het probleem op te lossen. Als ze toekomstgericht willen denken, verdere escalatie willen voorkomen en er samen uit willen komen. Een beleidsbemiddeling is meestal een traject van een aantal maanden, waarbij de beleidsbemiddelaar een actieve rol vervult: een onafhankelijk procesbegeleider met verstand van de inhoud.
 Die gaat samen met de stakeholders op zoek naar een nieuwe consensus en creatieve oplossingen.

De kracht van een onafhankelijke en neutrale procesbegeleider

De kracht van de beleidsbemiddelaar schuilt in diens onafhankelijkheid en neutraliteit. De overheid is vaak de opdrachtgever, maar bepaalt niet welke oplossing gekozen wordt. Door een transparant – dus open en eerlijk – proces met de stakeholders stapsgewijs te doorlopen en beproefde bemiddelingstechnieken toe te passen, doorbreekt de beleidsbemiddelaar de impasse. En zo, door meerwaarde te creëren en creatieve oplossingen te vinden, wordt zelf het meest ingewikkelde wicked problem opgelost!

01 /

conflictanalyse

02 /

een gezamenlijk proces starten

03 /

het conflict in kaart brengen

04 /

brainstormen over oplossingen

05 /

onderhandelen en besluitvorming

06 /

een overeenkomst sluiten

Wil je meer weten?

Vul hier je naam en e-mailadres in en je ontvangt van ons meer informatie

Wil je met ons aan de slag?

Mocht je meer informatie willen, of je willen inschrijven voor een van deze opleidingen, neem dan contact met ons op.

Anne Goené

Niesaar Soeleman

Direct inschrijven voor deze opleiding

Op welke naam mag de factuur komen te staan?

Winkelmand 0

Laatst bekeken 0

Bedankt voor de aanvraag

Je kunt de brochure in PDF downloaden via onderstaande knop.

Wil je meer informatie of advies neem dan even contact op met 1 van onze specialisten